CÔNG NGHỆ MỚI - CÔNG NGHỆ KHAI THÁC MẬT ONG TỰ ĐỘNG

CÔNG NGHỆ MỚI - CÔNG NGHỆ KHAI THÁC MẬT ONG TỰ ĐỘNG

Công ty International Honey Product giới thiệu hệ thống xử lý và khai thác mật ong thương mại đầu tiên trên thế giới.

Công nghệ này cho phép người nuôi ong khai thác, chiết xuất, chế biến, lọc và đóng thùng mật ong ngay trong sân ong.

 Từ thử nghiệm ban đầu International Honey Products đã đạt được những kết quả sau:

        -   Thu hoạch, chiết xuất, chế biến, lọc và đóng thùng 3,200 cân mật ong mỗi giờ ngay trong sân ong.

        -   Tăng hiệu quả về nhân công, phương tiện, nhiên liệu, bảo hiểm, thiết bị khai thác, bảo trì, sữa chữa,…

        -   Tăng 36% số lượng tổ ong.

        -   Năng suất mật ong tăng 46%

        -   Làm giảm sự nhiễu loạn cho ong bằng cách giữ gìn khung ướt sau khi khai thác.

        -   Giảm bớt bệnh tật và lây lan của ve / bệnh với các biện pháp vệ sinh ở bãi ong.

        -   Giảm lây truyền bệnh, vi rút và bệnh nhện bằng việc loại bỏ nhu cầu trao đổi mật ong từ sân vườn ong, và dành nhiều thời gian hơn cho việc quản lý.

 

 (nguồn từ International Honey Products Limited)

← Bài trước