Những Lưu Ý Về Mật Ong

MẬT ONG ĐỂ LÂU NĂM, CÓ ĐỘC?

Chuyện kể về một trường hợp dùng mật ong để lâu năm chữa bệnh, kết quả lành bệnh này nhưng suýt bị bệnh khác...Nghe tin...